Hoppa till innehållet

Vinteruppläggning av båtar

Strömsvikens vinteruppläggning

Fakturering av vinteruppläggningsplats i rutområden

Under den kommande vinteruppläggningssäsongen har faktureringen för första gången skett elektroniskt. Alla fakturor för kundspecifika rutplatser har skickats per e-post och textmeddelande under augusti. Fakturorna skickades till kunder som har haft en rutplats under säsongen 2020–2021.

Fakturering av vinteruppläggningsplats på områden som fylls i upptagningsordning

Betalningspraxisen för vinteruppläggningsplatser som fylls i upptagningsordning ändrades under vinteruppläggningssäsongen 2020–2021. Vi skickar inte längre fakturor för områden som fylls i upptagningsordning på förhand. Hädanefter ska kunden årligen skicka in en elektronisk anmälan om uppläggning på adressen venepaikat.hel.fi/sv/

På basen av uppläggningsanmälan skickar vi fakturan till den e-post som angivits i anmälan. Vi skickar dekalen för vinteruppläggning till hemadressen efter att fakturan har betalats.

Vinteruppläggningsperioden 15.9.2021-10.6.2022

Vinteruppläggningsperioden har börjat 15.9.2021. Helsingfors stad har nio områden som fylls i upptagningsordning och fyra rutområden för vinteruppläggning.

Observera att oregistrerade trailrar s.k. hamntrailrar är förbjudna i områdena för vinteruppläggning. Endast registrerade trailrar och hopfällbara bockar är tillåtna.

Elektronisk ansökning av vinteruppläggningsplats

En elektronisk ansökan om vinteruppläggningsplatser på rutområden kan göras på adressen venepaikat.hel.fi/sv/

För områden som fylls i upptagningsordning kan man inte göra en ansökan om plats på förhand.

Områden som fylls i upptagningsordning

Priset bestäms av båtens faktiska storlek och hamnens tjänster.
Observera att det är viktigt att båtar inte dockas på räddnings- eller grönområden. För att räddnings- och plogningsarbetena skall löpa smidigt och för den allmänna säkerheten i områdena är detta förbjudet.

Vinteruppläggningsplatser som kan bokas (rutplatser)

Priset bestäms enligt rutans storlek och hamntjänsterna.
16.11.2021 10:54