Hoppa till innehållet

Ordningsreglerna

Fagerös båthamn

Ordningsreglerna gäller alla båthamnar samt vinteruppläggningsplatser i Helsingfors stads ägo och besittning. Ordningsreglerna gäller hela båthamnen eller det område som angetts som vinteruppläggningsplats.

- Båten ska flyttas till vinterförvaringsplatsen före båtplatsen fryser, dock senast 31.12.
- Båtarnas vinterförvaringsperiod är 15.9 - 10.6.
- Utöver denna period är det förbjudet att förvara båten på vinterförvaringsplatsen. En båt som efter vinterförvaringsperioden lämnats kvar på området flyttas av idrottsservicen på ägarens bekostnad och ansvar till en upplagringsplats. En båt som transporterats bort kan inlösas mot en avgift som fastställs av idrottsservicen. Under vinterförvaringsperioden är det förbjudet att förvara fordon och andra saker på området.
- Förvaringsperioden för båtuppläggningsanordningar är 11.6 - 14.9.
- När vinterförvaringsperioden är slut ska anordningarna för båtuppläggning flyttas till den plats som reserverats för dem.
- Vinterförvaringsdekalen ska fästas på anordningarna för båtuppläggning. Innan vinterförvaringsperioden börjar förs de anordningar för båtuppläggning som finns på området bort av idrottsservicen och på ägarens bekostnad.
- Vinterförvaringen är avgiftsbelagd och i den ingår förvaring av anordningar för båtuppläggning. Avgiften justeras enligt de priser som idrottsnämnden fastställer och beräknas utifrån båtens verkliga längd och bredd.
- Om den ställning som används för att bära upp presenningen överstiger måtten på den markyta som båten kräver, beräknas markytan enligt de yttre måtten av övertäckningen.
- Vinterförvaringsavgiften ska betala innan anordningarna för båtuppläggning placeras på området.
- En vinterförvaringsplats kan inte reserveras på förhand.
- Vinterförvaringsdekalen ska fästas på båtbocken för att verifiera betalningen. Dekalen fästs direkt på båten om den läggs upp utan båtbock. Dekalen ska vara synlig under hela förvaringsperioden. Båtar och anordningar för båtuppläggning utan dekal forslas bort från området av idrottsservicen och på ägarens bekostnad och ansvar.
- Båtar och anordningar för båtuppläggning ska placeras på området i enlighet med idrottsservicen anvisningar. Avståndet mellan båtar i en och samma rad ska vara 50 - 80 cm.
- Båten får täckas endast med en plast- eller tygpresenning i ett stycke som ska fästas på rätt sätt.
- Det är förbjudet att bygga ett solitt tak.
- Årligt underhåll av båten, målning och rustning är tillåtet på vinterförvaringsplatserna. Åtgärderna får inte störa andra. Spillolja, målfärg och andra problemavfall får inte hamna i marken eller vattnet. Hyresgästen ska sortera och lägga eventuella avfall i sopkärlen som finns på området.
- Det är förbjudet att bygga båtar och övernatta i båtar på området.
- Båten kan lämnas i sjön över vintern på bryggplatser som idrottsservicen separat anvisat för ändamålet. För vinterperioden tas en avgift ut som är 60 procent av den avgift för bryggbåtplats som tas ut för båten under sommarsäsongen.
För en båt som lämnas i sjön över vintern har ägaren ansvaret. Om en båt lämnas i sjön över vintern utan tillstånd till det, tas en övervintringsavgift ut samt avgifter för kostnaderna för att flytta båten till idrottsservicen område.06.12.2019 11:36