Hoppa till innehållet

Priser för vinteruppläggning

Strandlandskap med båtar

Prislista (på finska) (PDF)

Områden som fylls i upptagningsordning

Kajsaniemi, Smedjeviken, Ärtholmsstranden, Rosenudden II

9,70 e/m2, företag 19,40 e/m2

Havshamnen (östra), Botby, Marudd, Strömsviken, Rosenudden I

11,40 e/m2, företag 22,80 e/m2

Exempel: Båtens storlek 2 m x 5 m: 2 m x 5 m x 11,40 e = 114,00 e


Reserverbara rutor för vinteruppläggning av båt, kundspecifika rutor

Råholmen, Båtsviken, Porslax

11,40 e/m2, företag 22,80 e/m2

Exempel: Rutans storlek 3 m x 8 m: 3 m x 8 m x 11,40 e = 273,60 e

  • I priserna ingår 24 % mervärdesskatt och sommarförvaring av dockningsmaterial 11.6 – 14.9
  • Observera att Idrottsservicen inte sköter om upptagningen av båtar
19.11.2021 15:23