Hoppa till innehållet

Områden som fylls i upptagningsordning

Helsingfors stad har följande platser för vinteruppläggning som fylls i upptagningsordning: Ärtholmen, Kajsaniemi, Marudd, Havshamnen (östra), Botby, Råholmen, Strömsviken, Rosenudden I och II.

Dessa områden fylls i upptagningsordning och man kan inte ansöka om båtplats på dem elektroniskt. En elektronisk anmälan om att båten förs till ett område som fylls i upptagningsordning ska göras på adressen venepaikat.hel.fi/sv/

Vi påminner om att oregistrerade trailers, så kallade hamntrailers, inte får hämtas till platserna för vinteruppläggning. På områdena tillåts endast registrerade trailers och bockar som kan vikas ihop eftersom det finns begränsat med utrymme och en hamntrailer tar mycket plats.

Instruktioner om förfarandet på upptagningsområdet finns här.

Områden som fylls i upptagningsordning

Kajsaniemi

Kajsaniemistranden 3-11, 00100 Helsingfors
-100 platser
-ingen vatten- eller eltillförsel

Havshamnen (östra)

Havsstranden, 00150 Helsingfors (planen vid restaurang Caruselli)

-platser för 27 stora båtar
-vatten och el
-området är i huvudsak avsedd för vinterförvaring av stora båtar

Karta över placering av båtarna på området finns här (på finska) (PDF)

Ärtholmen

Ärtholmsstranden 1
-ingen vatten- eller eltillförsel
-ca 100 vinterförvaringsplatser

Observera! Elledningarna för Ärtholmens spårvagnslinjer kan hindra transporten av stora båtar. Därför rekommenderas att båtar transporteras huvudsakligen med trailers till Ärtholmens område.

Instruktioner om båtarnas placering finns på anslagstavlan. Karta över området (PDF)

Marudd

Ängsmaren 19, 00930 Helsingfors
-ca 100 vinterförvaringsplatser
-vatten och el
-sommarförvaring av dockningsmaterial och trailrar

Smedjeviken

Hallonnäsgatan 26, 00210 Helsingfors
-ca 125 vinterförvaringsplatser
-el
-sommarförvaring av trailrar

Botby

Sjöåkervägen 11, 00910 Helsingfors
-ca 500 vinterförvaringsplatser
-vatten och el
-sommarförvaring av dockningsmaterial och trailrar

Strömsviken

Abraham Wetters väg 26, 00820 Helsingfors
-ca 40 vinterförvaringsplatser
-vatten och el

Rosenudden I

Sjöfarargränden 1, 00980 Helsingfors
-ca 100 vinterförvaringsplatser
-vatten och el
-sommarförvaring av dockningsmaterial

Rosenudden II

Sjöfarargränden 6, 00980 Helsingfors
-ca 50 vinterförvaringsplatser
-ingen el- eller vattentillförsel
-sommarförvaring av dockningsmaterial och trailrar
-sommarförvaring av båtar
15.11.2021 15:53