Hoppa till innehållet

Anvisningar

Strandlandskap

Förvaringsavgiften ska betalas innan båten flyttas till vinterförvaringsplatsen. Avgiften kan betalas hos Idrottsservicen båtplatsreservering på adressen Paavo Nurmis gränd 1 E, öppet vardagar kl. 9 - 16. I samband med betalningen får kunden en dekal som för den tid båten vinterförvaras ska vara fästad på båten, båtens presenning eller bock. När avgiften är betald kan kunden flytta båten till vinterförvaringsplatsen.
- De som betalat avgiften året innan får en räkning som före utsatt datum kan betalas in på banken.

Värt att observera
- Idrottsservicen sköter inte om upptagning av båtar.
- En vinterförvaringsplats kan inte reserveras på förhand, inte ens mot betalning.
- Vinterförvaringsplatserna är inte bevakade.
- Båtar som flyttats utan tillstånd till vinterförvaringsplatsen eller båtar utan dekal flyttas bort från området på ägarens ansvar och kostnad.
- Om vinterförvaring av båten i sjön ska avtalas separat och för det tas en särskild vinteravgift ut.
- Master ska fällas ner för vintern06.12.2019 11:36