Hoppa till innehållet

Fiske

Fiske, foto: Helsngfors stad

Obs!

Vi uppmanar alla att komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra fiskare (vid Gammelstadsforsen och dess lugnvatten minst 3 meter) och även till övriga delar följa Institutet för hälsa och välfärd THL:s och övriga myndigheters rekommendationer. Fisket ska inte orsaka fara för andra.

Fiske i Helsingfors vattenområden

Helsingfors med omgivningar är landets mest tätbebyggda område. På grund av den stora befolkningsmängden är även fisketrycket på en annan nivå än i övriga landet. Ändå är fiskemöjligheterna mycket goda tack vare närheten till havet; man behöver inte nödvändigtvis åka till havs för att fiska. Helsingfors stad har över 15 000 hektar fiskevatten utanför staden. Därtill äger staden havsområden i de andra strandkommunerna Sibbo, Esbo, Kyrkslätt, Ingå och Hangö. Mindre ägarskap är delägarskap i flera delägarlag på totalt omkring 2 500 hektar.

Med undantag av mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla (fri rätt till handredskapsfiske för personer under 18 och över 65 år) behövs fiskekort för allt annat fiske (även fiske med spinnspö). För användning av flera spön och för områden som kräver specialtillstånd behövs därtill tillstånd av vattenområdets ägare. Fisketillstånden är personliga. Fiskekort (18–64-åringar som fiskar med bete eller stående fångstredskap) kan köpas antingen på eraluvat.fi eller i R-kiosker (6 e /dygn, 12  e /vecka och 45 e /år).

För fiske med drag med stadens tillstånd finns ingen begränsning på antalet spön, med undantag av fiske med drag under perioden 15.5–30.6. I Gammelstadsfjärden, Botbyviken och Bredviken har antalet spön begränsats till ett spö per person. Fiskekortet berättigar till fiske med endast ett spö. När man löser ut ett tillstånd för handredskapsfiske av staden (13 e /år för helsingforsare, 40 e /år för utsocknesbor) kan man använda tre spön när man fiskar från stranden (omfattar även rätten att använda ett spö som fiskekortet ger). Vid fiske med drag har antalet spön inte begränsats, med undantag av perioden 15.5–30.6, då endast ett spö är tillåtet i lekvikar.

Obs! Lugnvatten vid Gammelstadsforsen är områden som kräver specialtillstånd, och som det säljs separata tillstånd för lugnvatten och turistfiske för (enligt Nylands arbets- och näringscentrals beslut Dnr 288/ 5710/2020).

Fiskarnas minimimått

Fiskarnas minimimått i Helsingfors-Esbo fiskeområden är 42 cm för gös, 50 cm för öring med klippt fettfena (60 cm i Gammelstadsforsen och lugnvatten) och 60 cm för lax. Minimåtten kan ändras.

Nätens maskstorlek

Det är förbjudet att fiska med nät som har mindre maskstorlek än 100 mm (50 mm mellan knutraderna) vid fiske av allt annat utom nors, strömming, vassbuk och agnfisk. Den minsta tillåtna maskstorleken för lax- och öringsnät som läggs ut i ytvatten och på medeldjup är 157 mm (knutavstånd 80 mm). Observera ändringarna för hur näten ska märkas!

Lagen om fiske, läs mer02.07.2020 09:11