Suoraan sisältöön

Tillstånd för fisketävlingar

De tillstånd, som krävs för fisketävlingar, kan klubbar och samfund inlösas från idrottsverkets kassa.

Idrottsservicen kassa
Paavo Nurmis gränd 1 E (Tölö sporthall)
Öppet må - fre kl. 9.00 - 16.00
tfn  09 310 87759 och tfn 09 310 87760

Tillstånden för tävlingar i Gammelstadsforsens lugnvatten ges av Havs-Info.
Havs-Info, Viksvägen 1
- öppet må - fre kl 8.30 - 16.00
- tfn 09 310 87777
- 0,20 e /person/Helsingforsförening, 0,60 e /person/föreningar registrerade på annan ort

- Alla fiskare i åldern 18 - 64 år som bedriver fiske än mete i fisketävlingar behöver också en fiskevårdsavgift. Avgiften är 39 euro/år, 12 e/vecka och 5 e/dygn.DELA
06.12.2019 11:39