Suoraan sisältöön

Tillstånd för undervattensfiske

Helsingforsare får köpa tillstånd för undervattensfiske (13 e / kalenderår)  på staden tillhöriga vattenområden i havet. Tillståndet är personligt och den säljs på samman ställen som säljer spinnfisketillstånd. 

Alla fiskare i åldern 18 – 64 år som bedriver annat fiske än mete, pilkfiske och fiske med en strömmingshäckla ska betala en fiskevårdsavgift. Avgiften är 39 euro/år, 12 euro/vecka och 5 euro/dygn. En fiskevårdsavgift kan lösa från Eräluvat-webbutik och R-kiosker.

 DELA
06.12.2019 11:39