Suoraan sisältöön

Fiskebestämmelser för Gammelstadsforsen 2017 - lugnvattnet

- Fri fiskerätt för personer under 18 år.
- Tillståndet berättigar till användning av ett spö åt gången.
- Det är förbjudet att fiska från broar, båtar eller flytringar.
- Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet.
- Fiskar som krokats från utsidan ska frigöras omedelbart oavsett fiskens kondition.
- Pilkfiske kring lugnvattnet är förbjudet också på vintern.
- Användning av betesnät är förbjuden.
- Tillståndet till lugnvattnet berättigar inte till fiske kring forsen.
- Öringar och laxar som fångats genom håvning eller metning ska frigöras omedelbart!
- Kvoten för håvsik är tre fiskar per dygn (11.9 - 31.12).
- Kvoten för regnbågslax är tre fiskar per dygn.
- Göskvoten är tre fiskar per dygn. Gösar på över 70 cm ska frigöras levande.
- Kvoten för lax, öring och asp är en fisk per dygn. Vraklaxar (laxar/öringar som vandrar ned mot havet efter leken) ska frigöras 1.1 - 31.3.
- Fiske är förbjudet inom fredningsområdet nedanför dammen.
- Fredningsområdets gräns anges med gula skyltar på strandbankar.
- Fiske är förbjudet mellan kl. 00.00 och kl. 06.00.
- Lugnvattnets gränser anges med skyltar på stranden.
- Linor och skräp ska läggas i soptunnan.
- Fiskarnas minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm, gös 42 cm
- Fettfeneklippta laxar och öringar får tas upp, de med intakt fettfena ska frigöras.

Tillstånd till lugnvattnet kan köpas
 från Havsinfo, Viksvägen 1, kl. 8.30 - 16.00
 från fiskebutiken RUOTO på Ärtåkersgränden 11

För helsingforsare 5 euro/dygn, 20 euro/kalenderår
Turisttillstånd (icke ortsbor) 10 euro/dygn, 15 euro/vecka, 40 euro/kalenderårDELA
06.12.2019 11:41