Suoraan sisältöön

Fiskebestämmelser för Gammelstadsforsen 2017 - forsen

Flugfiske (udda dagar)
- Fiske är tillåtet endast med redskap för flugfiske.
- Högst tre enkelkrokar tillåts.
- Det största tillåtna krokgapet mätt från stommen till krokens ända är 8 mm.
- Vadningsförbud från höstfridlysningen den 1 september till den 31 december.

Spinnfiske (jämna dagar)
- Fiske är tillåtet endast med redskap för spinnfiske.
- En trekrok eller tre (3) enkelkrokar tillåts.
- Den största tillåtna krokstorleken mätt från stommen till krokens ända är 8 mm.
- Vadningsförbud 1.9 - 31.12

Gemensamma regler för båda fiskesätt inom forsområdet
- Det är förbjudet att fiska från broar eller båtar.
- Tillståndet berättigar till användning av ett spö åt gången.
- Linor och skräp ska absolut läggas i soptunnan.
- Fiskarnas minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm och gös 42 cm
- Fångstkvoter: sik, lax, öring, regnbågslax, asp, gädda och gös; tre fiskar per fisketur, varav en får vara fettfeneklippt öring eller lax
- Vraklaxar (laxar/öringar som vandrar ned mot havet efter leken) ska frigöras 1.1 - 31.3.
- Gösar på under 70 cm ska frigöras levande.
- Lax, öring och sik är fridlysta 1.9 - 30.11. Då gäller det ett totalt fiskeförbud i den övre forsen.
- I forsen gäller vadningsförbud 1.9 - 31.12, under övriga tider rekommenderas det att man undviker vadning.
- Man får förfoga över en fiskeplats i 15 minuter, rörelseriktning nedströms.
- Metning är förbjuden i forsen!
- Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet!
- Fiskar som krokats från utsidan, laxar och öringar med intakt fettfena samt fiskar under minimimåttet ska frigöras omedelbart oavsett fiskens kondition!
- Forsområdets och fredningsområdets gränser anges med skyltar i terrängen.

Forstillstånd 10 euro/tur kan köpas från Havsinfo (Viksvägen 1) eller RUOTO (Ärtåkersgränden 11)DELA
06.12.2019 11:41