Hoppa till innehållet

Kalvholmen

Vasikkasaari ilmasta kuvattuna. Kuva: Helsingin kaupunki

Kalvholmen skall utvecklas till ett väl fungerande och ekologiskt rekreations- och turistmål. På sommaren 2019 reparerade och förnyade man gamla rutter, utförde landskapsvård och kartläggning av naturtyper samt utökade antalet skyltar, toaletter och sopkärl. Öns infrastrukturella lösningar samt grundberedning av bygghandlingar börjar 2020. Man beräknar att ön kommer att uppkopplas till kommunalteknik senast under åren 2024-25.

Förbindelsetrafikens tidtabell finns i HRT:s Reseplanerare. Kalvholmen ligger på endast 15 minuters avstånd från Salutorget med förbindelsebåt.

Det finns ca. 50 permanenta sommarstugor på Kalvholmen. Sommargästerna är medlemmar av föreningen Vasikkasaaren mökkiläiset, som Helsingfors stad har arrenderat ut mark till för stugbruk.

All utveckling på ön görs i samarbete med företagarna och sommargästerna, och öns naturvärden tas i beaktande. Friluftslivet på ön styrs så att naturen och sommargästernas frid respekteras.

Friluftslivets hållbarhet på Kalvholmen och ansvarsfull utveckling av skärgården befrämjas även i EU-projektet ”Urban Eco Islands – Urban and Smart Island Tourism Destinations”. I projektet testar och utvecklar man olika sätt att ta i beaktande den påfrestning som en ökande besökarmängd orsakar naturen. Forskningsområden är Kalvholmen i Helsingfors och Aegna ö i Tallinn. Projektet kommer att resultera i en handbok om hållbar turism som tar öarnas särdrag i beaktande. Handboken kommer att dra upp riktlinjer för hurdana ekologiska, ekonomiska och kulturella faktorer man bör beakta i utvecklingsarbetet av ett naturturismmål som ligger i ett stadsområde. Urban Eco Islands-projektet är en del av Europeiska unionens Central Baltic Intereg-program. Det två-åriga projektet (1.4.2019–30.6.2021) leds av Helsingfors stads stadsmiljösektor och får 1,1 miljoner euro i finansiering.18.06.2020 14:56