Hoppa till innehållet

Öar som disponeras av försvarsmakten

Öar som disponeras av försvarsmakten, foto: 110th Street Productions

Estlotan
Eldledningstorn. De övriga delarna ägs numera av Helsingfors stad.

Stora Mjölö
Fort för beredskap och för militär utbildning Ca 200 beväringar, 30 - 50 permanenta invånare.

Östra Villinge
Kustartillerifort.

Enskär
Försvarets fort för provskjutningar, kustfort.

Torra Mjölö
Kustfort På holmen anordnas ibland rundvandringar med guide.

Melkö
Kustfort.

Karlö
Kustfort.

Bockholmen
Uthyrd till föreningen Suomenlinnan Eränkävijät ry Föreningen har en stuga på ön.

Rysskär
Kustfort.

Sandhamn
Garnisonsö med ca 700 permanenta invånare På ön är Kaartin Jääkärirykmentti och Sveaborgs kustjägarregemente förlagda, likaså finns här Försvarshögskolan, Sjöstridskrafternas forskningsanstalt och en fotografiavdelning som hör till försvarets central för utbildningsutveckling. Mer information på Försvarshögskolans webbplats.
OBS! Skjutfält mot söder och sydost.

Försvarsmakten disponerar också över Ärtholmen, Hindholmen, Harholmen, Trutholmen, Jungfruholmen och Notholmen.06.12.2019 11:25

Vattenledstrafiken

Många olika operatörer inom färjetrafiken erbjuder en möjlighet att åka ut i Helsingfors skärgård.

Öar som förvaltas av andra

Information om andra öar som förvaltas av Helsingfors.

Övriga holmar

Information om bland annat Estlotan, Skifferholmen och Råholmen.