Hoppa till innehållet

Öar som förvaltas av andra

Öar som förvaltas av andra, foto: Helsingfors stad

Bastö

Det går att ta i land på östra och södra stranden. I viken finns en plats för solbad och bad.
Administreras av: Helsingfors stad och privata

Bengtsår

Vid norra Hangöudd, can 120 km från Helsingfors.
Administreras av: Ungdomsservicen. 

Bergholmen

I Östra Helsingfors öster om Kallviksudden. Förtöjningsringar, kokplats under tak och avträde.
Administreras av: Nylands rekreationsområdesförening 

Bockholmarna

Tre utflyktsholmar på Fölisöfjärden. Gamla villor som fortfarande är bebodda, i övrigt allmänt område.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Bändarn

I Södra Helsingfors yttre skärgård. Utflyktsholme.
Administreras av: staten

Fårholmen

I Gammelstadsviken. Sommarstugorna är privata, resten är allmänt område. Festpörtet och Lepola är skyddsobjekt.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Fölholmen

Friluftsområde, volleybollplan, tältplats.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Granholmen

I Östra Helsingfors, söder om Villinge. Byggnaderna uthyrda, resten är allmänt område.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Grisen

Belägen på Fölisöfjärden. Bara dagsutflykter. Avträde och avfallsservice.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Hamnholmen

I Östra Helsingfors, sv om Kallviksfjärden. Båtförbindelse från kajen vid Hagnäs torg.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Hellmansgrundet och skären

I Västra Helsingfors, söder on Drumsö. 
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Högholmen

Zoologisk trädgård med ca 150 djurarter, inträde. Båtförbindelse från Hagnäs och Salutorget, landvägen via Blåbärslandet. 
Administreras av: Helsingfors stad och staten

Högkobben

Kan användas för rekreation med stöd av varmansrätten.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Inre och Yttre Hatten

I Västra Helsingfors, söder om Drumsö. Utflyktsholmar, mycket orena vatten.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Kalvholmen

I Södra Helsingfors, på Kronbergsfjärden. Avstånd från Salutorget ca 2 sjömil. På holmen finns ett femtiotal sommarstugor, bastur och bryggor samt en sommarteater. Båtförbindelse från Salutorget.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Kungsgårdsholmen

Platsen för det första Helsingfors. Här finns Tekniska museet, Vanda åmynning, damm och Helsinge fors, varav hela staden fått sitt namn. Kafé.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Lekholmen

I Östra Helsingfors, söder om Kallvik. Rekreationsställe för församlingarna.
Administreras av: Helsingfors kyrkliga samfällighet

Lilla Bastö

I Östra Helsingfors, på Kalkholmsfjärden. Södra udden och vattenområdet är naturskyddsområden.
Administreras av: Stadsmiljösektorn och privata

Lilla Hamngrundet och Hamngrundet

I havet söder om Helsingfors. Stugorna är privata och skyddsobjekt, i övrigt är öarna allmänt område.
Utfärdsholme.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Lilla Lekholmen

I Östra Helsingfors, väster om Lekholmen på Kallviksfjärden. Släta klippor, avträde.
Administreras av: Nylands rekreationsområdesförening

Lonnan

Övertas av Sveaborgs förvaltingsnämnd. Planer på att göra holmen till plats för spridning av kremerad aska. 
Administreras av: Sveaborgs förvaltningsnämnd

Långholmen

I Östra Helsingfors, söder om Degerö.
Administreras av: Helsingfors stad

Långratan

I Östra Helsingfors yttre skärgård.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Märaskrin

I Östra Helsingfors yttre skärgård.
Administreras av: staten

Märaskär

I Östra Helsingfors yttre skärgård. Klippig holme, utflyktsmål, tillfällig tältning.
Administreras av: staten

Rönnbusken

I Västra Helsingfors, söder om Drumsö. Litet skär vars omgivningar är fiskevatten.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Skanslandet

Skanslandet, det mest spännande nya besöksmålet i Helsingfors sommaren 2016, ligger granne med Sveaborg, mindre än en halv timme från Salutorget. De gamla militäröarna som öppnas för besökare i maj är unika besöksmål i fråga om både natur och historia. På öarna har under århundrandena utvecklats en rekordstor artrikedom då bland annat grävlingarna, fladdermössen, berguvarna och fjärilarna har funnit en skyddad plats på öarna.
Vi önskar att de nya användarna respekterar de gamla invånarnas lugn.

Den ca sju kilometer långa rutten som först öppnas på Skanslandet löper kring havsfortet som ryssarna byggt på 1800-talet. "Alexanders runda" är väl markerad, men under sommaren ordnar Samfundet Ehrensvärd dagligen också guidade rundturer. Hos naturturismföretagare är det också möjligt att beställa temafärder. Bland guiderna finns flera gamla öbor. 
Kom och bekanta dig med Skanslandet
Administration: Forststyrelsen, naturtjänsterna

Stenholmen

I Östra Helsingfors, väster om Vårdö. Rekreationsställe för församlingarna.
Administreras av: Helsingfors kyrkliga samfällighet

Stora Räntan

I Södra Helsingfors, vid Brunnsparken. Naturhus, naturstig och fågelskådarplatser. Konsthus med arbetsrum för konstnärer. Trafikbåt från bryggan i Stora Alléns förlängning Stora Räntan 
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Svartholmen

På Fölisöfjärden, ca 15 minuter med båt från centrum. Badstrand, naturstig, husdjur, lekpark, etc. Kapell med söndagsgudstjänster om somrarna. Det gamla corps-de-logiet finns ett kafé. 
Administreras av: Helsingfors kyrkliga samfällighet

Svartkubben

I Östra Helsingfors yttre skärgård. Disponeras av försvarsmakten.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Sveaborg

Historisk helhet, upptagen på Unescos lista över världskulturarv, också bosättning. Museer, biblioteket, kaféer och krogar, badstrand, butik och sommarteatern. Gästplatser för båtar, avgift. Båtförbindelse från Salutorget och från Skatuddsskatan.
Administreras av: staten, Sveaborgs förvaltningsnämnd, tel. 4132 3300

Tallholmen

I Västra Helsingfors, sydväst om Drumsö. Villaholme. Den gamla villan och fiskarboställena på sydöstra stranden är skyddsobjekt. 
Administreras av: Stadsmiljösektorn och privata

Tjärholmen

Öster om Kronohagen. Lekplats för barn, hundras plats med badmöjlighet. Restaurang.
Administreras av: Stadsmiljösektorn

Villinge

I Östra Helsingfors, utanför Degerö. Privata villor. I de inre regionerna har obehöriga möjlighet att röra sig med av varmansrätten.
Administreras av: Stadsmiljösektorn och privata

Vrakholmen

Söder on Högholmen. 
Administreras av: Helsingfors stad och staten

Vårdö

i Östra Helsingfors. Kallas Vådö av lokalbefolkningen. Privata villor och bostäder, friluftsområden. 
Administreras av: Helsingfors stad och privata

Västertokan

I östra, yttre skärgården. Om höstarna möjlighet till fågelskytte.
Administreras av: staten06.12.2019 11:25

Vattenledstrafiken

Många olika operatörer inom färjetrafiken erbjuder en möjlighet att åka ut i Helsingfors skärgård.

Holmar som disponeras av försvarsmakten

Försvarsmakten har flera öar utanför Helsingfors.

Övriga holmar

Information om bland annat Estlotan, Skifferholmen och Råholmen.