Hoppa till innehållet

Övriga holmar

Övriga holmar, foto: Helsingfors stad

Blekholmen

I öster om Olympiaterminalen. Båtförbindelse i maj-september reguljär trafik från bassängen söder om Olympiakajen. Trafiken sköts av Nyländska Jaktklubben r.f.. Här har det funnits ett varv och båtbyggeri, ett militärsjukhus för karantän av kolerafall. Finlands ledande segelförening, Nyländska Jaktklubben, fick holmen till hemhamn år 1861. Det nuvarande klubbhuset på Blekholmsgrundet är byggt år 1900. Sedan år 1987 har NJK här drivit en officiell gästhamn för Helsingfors räkning
- Gästhamn, restaurang

Brunnskär

Öster om Sibbo Fagerö. Ligger i Borgå.
- Tältning, ingen tältavgift
- Förtöjningsringar, ingen hamnavgift
- Grillplats, avträde

Estlotan

Estlotan är en grupp öar som ligger i Sibbo skärgård
- Allmänheten får lägga i land på Estlotan från nordost. Växtplatserna för stallörten och storramsen är fridlysta naturskyddsområden. Ögruppens natur är mycket vacker och mångsidig, med ängar och släta klippor. Den som rör sig på öarna måste beakta att en del av området är fridlyst och en del är i privatbruk. På yttre havet söder om Estlotan öppnar sig fiskevattnen som uppskattas av yrkesfiskare.
- Båthamn längs huvudöns norra och östra sida, 60 förtöjningsringar, ingen hamnavgift
- Tältning, tillåten på Kutuhället, den sydligaste av öarna, ingen tältavgift
- Kokplats under tak på Kutuhället, egen brännved, avträde

Flisholmen

Avgränsar Havshamnen mot sydväst. Maj-september från bryggan i Havshamnen. Information Suomalainen Pursiseura ry (SPS). Flisholmen var i början av 1900-talet ett industriområde med verkstad och varv. När Suomalainen Pursiseura, en finskspråkig segelklubb, behövde en ny hemhamn anvisade staden Flisholmen, där ett klubbhus invigdes år 1963. Holmen används av klubben men också andra får besöka den. Båtförbindelse från stadssidan.
- gästhamn, Sommarrestaurang Saari

Hattholmen

Läge i Östra Helsingfors skärgård, nära Rönnskär. Trevlig tältningholme.
- Ej hamnavgift, avträden finns

Hundskär, Hundhällen, Tallskär, Djupgrundet, Söderholmskobben, Tirgrund, Brännvinskobben

Alla skär förutom Tallskär är bra områden för sjöfågeljakt. Det går bra att idka spinnfiske på Hundskär, Tirgrund, Söderholmskobben och runt Djupgrundet. Tallskär är ett utflyktsmål för fiske. Vattnen vid Brännvinskobben är särskilt fiskrika.
- Inga utflyktstjänster
- Tältning tillåten på Tallskär

Hundören

Ören ligger innanför gränsen för Kytö skyddsområde. På Hundören finns en skyttestuga som ägs av föreningen Merilinnustajat ry. De yttre öarna har alla fina moränsamlingar på norra sidan, varför det är väl värt att vandra runt holmarna.
- Ingen service, tältning tillåten, bra område för spinnfiske

Jungfruholmarna

I Östra Helsingfors, på Nordsjöfjärden. Holmen gamla huvudbyggnad och bastun är uthyrda till en segelklubb, Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten venekerho ry. På västra holmen finns villor. Landstigning är tillåten. Östra Jungfruholmen är privatägd, landstigning är där förbjuden.
- Förtöljningsringar, kokplats under tak

Järpholmen

Intill Degerö. Järpholmen är uthyrd till en finsk arbetarsegelförening Helsingin Työväen Pursiseura.
- Gästbåtsplatser, restaurang, tfn 09 698 0287

Råholmen

Buss 24 från Skillnaden. Här finns ett av Kultur- och fritidssektorn administrerat vinterupplag för båtar och också en bas för stadens fiskeaktiviteter.
- Vinteruppläggning av båtar, rast- och simställe för hundar, möjlighet till vinterbad

Rönnskär

I Östra Helsingfors skärgård, nära Hattholmen. Huvudbyggnaden jämte brygga är uthyrd till föreningen Suomenlahden uistelijat ry. I övrigt är området ett bra utflyktsmål.
- Tältning tillåten, utegrill, vedlider, avträde

Skifferholmen

Skifferholmen ingår i gruppen av öar söder om Havshamnen. Från början av maj till mitten av oktober, båt från Havshamnen i Kaptensgatans förlängning. Trafiken sköts av Helsingfors Segelsällskap r.f. Båtförbindelsen är i bruk hela säsongen och en bro leder till Ugnsholmen. Skifferholmen ingår i gruppen av öar söder om Havshamnen. Här har Helsingfors Segelsällskap redan i över hundra år haft klubbhus, restaurang och båthamn. Ön är öppen för klubbmedlemmar, men också för andra restauranggäster 
- Gästhamn, restaurang, tel. 09 2709 7040 

Skogsholmen

i Sibbo skärgård, i västra kanten av Sibbofjärden. Bastun jämte stuga är uthyrd till en förening Kartanon Venekerho. 
Obs! En del av ön är privatområde. 
- Förtöjningsringar, avträde, avfallsservice

Tavelgrundet, Långören, Abrahamsholm, Räntan, Långskär, Flathällen, Ytterskär

Skär utanför Södra Helsingfors. Långskär ligger vid kanten av försvarsmaktens skjutområde. Skäret är ett lämpligt mål för dagsutflykter. På Flathällen finns inga träd. Stugan som finns där hyrs ut till Merilinnustajat ry. Ytterskär är ett utskär. På ön finns mycket sjöfåglar, och under häckningstiden bör man röra sig särskilt försiktigt där. På Långören lämpar sig bukten på norra sidan bäst för båtar med grund köl att ta i land. Det är tillåtet att ta i land på Abrahamsholmen och de mindre skären i dess närhet. Däremot är det förbjudet att ta i land på Hundhällen under fåglarnas häckningstid. Alla skär förutom Räntan lämpar sig för spinnfiske. Man kan jaga sjöfågel på Abrahamsholmen och de mindre holmarna i dess närhet, på Räntan, Långskär och Flathällen.
- Inga utflyktstjänster
- Tillfällig tältning tillåten på Långören och Tavelgrundet

Trutkobben och Trutkobbsklackarna

Läge, Trutkobben ingår i försvarets skyddsområde Kytö. Trutkobben är ett skytteskär, också utmärkt för spinnfiske. Det går att ta i land med segelbåt vid Trutkobbens nordöstra strand. Monument uppställt av tyskarna år 1941 till minne av tre flyggare och deras plan, som sägs ligga kvar i vatten kring Trutt kobben.06.12.2019 11:25

Vattenledstrafiken

Många olika operatörer inom färjetrafiken erbjuder en möjlighet att åka ut i Helsingfors skärgård.

Holmar som disponeras av försvarsmakten

Försvarsmakten har flera öar utanför Helsingfors.

Öar som förvaltas av andra

Information om andra öar som förvaltas av Helsingfors.