Hoppa till innehållet

Vårdö

Vartiosaari ilmasta kuvattuna. Kuva Helsingin kaupunki

Vårdö är en 82 hektar stor ö i östra Helsingfors. Den ligger mitt bland stadsstruktur, mellan Degerö och Nordsjö.

Vårdö är ett av de bäst förvarade villasamhällena i Helsingfors, ca. hälften av villorna är i privat ägo och en del av villorna är uthyrda till olika samfund. På ön finns en naturstig vid vilken det finns bl.a. en jättegryta och ett utsiktsberg. Flera somrar har får från Tomtbacka gård skött om landskapsvården på ön. I år kom sommarfåren till ön den 9 juni. Sommartid finns det båtförbindelse som körs av Suomen Saaristokuljetus från Degerö, Hagnäs och Nordsjö. Dessutom börjar en täckt katamaran, med rum för sex passagerare, trafikera till ön över det ca. 150 m breda Rävsundet. Katamaranen tillkallas med en app som laddas ner till mobiltelefonen.

På Vårdö händer många förnyelser under 2020. Rutter, informationstavlor, toaletter och avfallshantering förbättras, och vattentrafiken körs tätare för att underlätta tillträdet till ön.

Förnyelserna görs på basis av beslutet som Helsingfors stadsstyrelse gjorde i maj 2019. Då beslöts det efter en fullmäktigemotion att med tillfälliga åtgärder enligt havsstrategin befrämja Vårdös användning för rekreationsändamål, tills områdets planläggningssituation klarnar.

Utvecklingsarbetet är en process som precis har påbörjats. Efter sommaren fortsätter utvecklingen av infrastrukturen och tjänster på ön på basis av den respons man får. I fortsättningen granskar man bland annat trafikförbindelser till ön, tjänster, lokal energiproduktion och anordnandet av avfallshanteringen i planeringen av Vårdö.18.06.2020 14:38