Hoppa till innehållet

Källvik

Källvik, foto: Helsingfors stad

I Porkala i Kyrkslätt, väster om Helsingfors ca 35 km havsvägen, 45 km landvägen

Förfrågningar och reservering

Värd Juha Korhonen, tel 040 667 3731

Vedeldad bastu

- max. 10 personer
51 e /1½ timme

Elbastu

- max. 6 personer
- 20 e /1 timme06.12.2019 11:28

Källvik

Till området hör ett område på udden och flera öar, markarealen är totalt 150 hektar.