Hoppa till innehållet

Idrottsplatser inomhus

Britas idrottsparks simhall, foto: Helsingfors stad


OBS!

Under sitt möte torsdagen den 24 juni 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att vuxnas motionslokaler inomhus som förvaltas av städerna kan öppnas i begränsad omfattning från och med den 1 juli. Det här gäller till exempel fri användning av gym och idrottshallar samt möjliggörande av fritidsmotion inomhus för vuxna. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna är tillåten inomhus från och med den 1 juli.

Följande av Helsingfors idrottsplatser inomhus är öppna i juli: Sporthallen, Sportkvarnen, Åggelby inomhuslokaler, Simstadions gym och Britas bollhall och gym (fram till 4.7) samt Tali och Kvarnbäckens fotbollshallar. Från och med den 2 augusti öppnas också Helsingfors stads övriga motionslokaler inomhus stegvis. Vi kommer att informera om öppningen av de övriga motionslokalerna närmare öppningstidpunkten.

----

Helsingfors stad förfogar över cirka 70 idrottshallar eller -salar. Bland dem finns till exempel tre ishallar, fyra simhallar och en ridhall.


Avvikande öppettider

Bokning av lokaler29.06.2021 09:49

Andra idrottsplatser

Här hittar du information om bland annat Velodromen och Dals ridplan.

Skolornas idrottslokaler

Staden hyr ut skolornas idrottslokaler för hobbyverksamhet.

Lipas - databanken över motionsplatser

I sökmaskinen för finländsk motion hittar du information om idrottsplatser för olika grenar som förvaltas av andra aktörer.

Ekokompassen

Ekokompassen är ett förenklat verktyg för hantering av miljöfrågor med ett systematiskt sätt för miljöledning.