Hoppa till innehållet

Simhallar

Östra centrums simhall, foto: Konsta Linkola

OBS!

Helsingfors rekommenderar att alla som fyllt 15 år ska använda ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen alltid när det inte är möjligt att undvika nära kontakter. Rekommendationen gäller inomhus idrottsplatser.
Läs mer >>


Helsingfors stad förfogar över fyra simhallar: Östra centrums, Jakobacka, Britas och Georgsgatans simhallar. Utöver idrottsverkets simhallar finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden bidrar till.

Avvikande öppettider

Stads simhallar

Övriga simhallar i Helsingfors

Därtill finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden understöder. 

Allmänna bassänglokaler

Utöver simhallar finns det tiotals allmänna bassänglokaler i Helsingfors. Miljötjänsternas enhet för miljöhälsa utövar tillsyn över samtliga allmänna bassänglokaler. Det görs inspektioner i de allmänna bassänglokalerna och man tar regelbundet prov på vattnet.

Aktören ska se till privata bassänglokaler (t.ex. bostadsaktiebolagens bassänger som endast används av de boende) så att de inte orsakar sanitära olägenheter för användarna.

Du kan ta kontakt med enheten för miljöhälsa om du behöver råd eller misstänker en hygienisk eller sanitär olägenhet i bassänglokaler.

Rådgivning i frågor kring hygien i bassänglokaler: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi02.10.2020 14:26

Specialsimningskort

Specialsimningskortet beviljas helsingforsare för simning på egen hand och det berättigar innehavaren att använda Helsingfors simhallar under deras öppettider