Hoppa till innehållet

Simhallar

Östra centrums simhall, foto: Konsta Linkola

OBS!

Kunder som köpt Helsingfors stads idrottstjänsters serie- och säsongskort kompenseras. Kompensationen sker på det sättet att tio gångers seriekort, månadskort och 120 dagars säsongskort får en förlängd giltighetstid som motsvarar den tid tjänsterna är stängda.

OBS!

Helsingfors kultur och fritidssektorns tjänster stängda tills vidare

Helsingfors stads kultur- och fritidssektorns tjänster (biblioteken, biblioteksbussarna, kulturcentren, museerna, ungdomsgårdarna och alla idrottsanläggningar inomhus) är stängda till och med onsdagen 18.3. Kultur- och fritidssektorn söker alternativa sätt att producera kultur-, biblioteks- och idrottstjänster och ungdomstjänster. De människor som nu stannar hemma behöver allt fler saker att göra, stöd, glädje och gemensamma erfarenheter. Mer information


Helsingfors stad förfogar över fyra simhallar: Östra centrums, Jakobacka, Britas och Georgsgatans simhallar. Utöver idrottsverkets simhallar finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden bidrar till.

Avvikande öppettider

Stads simhallar

Övriga simhallar i Helsingfors

Därtill finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden understöder. 

Allmänna bassänglokaler

Utöver simhallar finns det tiotals allmänna bassänglokaler i Helsingfors. Miljötjänsternas enhet för miljöhälsa utövar tillsyn över samtliga allmänna bassänglokaler. Det görs inspektioner i de allmänna bassänglokalerna och man tar regelbundet prov på vattnet.

Aktören ska se till privata bassänglokaler (t.ex. bostadsaktiebolagens bassänger som endast används av de boende) så att de inte orsakar sanitära olägenheter för användarna.

Du kan ta kontakt med enheten för miljöhälsa om du behöver råd eller misstänker en hygienisk eller sanitär olägenhet i bassänglokaler.

Rådgivning i frågor kring hygien i bassänglokaler: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi02.04.2020 12:48

Specialsimningskort

Specialsimningskortet beviljas helsingforsare för simning på egen hand och det berättigar innehavaren att använda Helsingfors simhallar under deras öppettider