Hoppa till innehållet

Friluftsbad och badstränder

Gumtäkts friluftsbad, foto: Aki Rask

På sommaren erbjuder Helsingfors stad mångsidiga möjligheter till att bada: badare och soldyrkare får njuta av sommardagar på två friluftsbad (Simstadion och Gumtäkts friluftsbad) samt på flertaliga badstränder.

Helsingfors stad övervakar badstränder under säsongen för simning utomhus och tar vattenprover på stränder enligt vattenprovtagningsplanet.

På allmänna stränder (så kallade EU-stränder), där förväntas ett betydande antal badare, tas under sommaren fem vattenprov. De allmänna stränderna i Helsingfors är: Solvik, Sandviken, Stora Kallvik, Kallviksudden, Degerö, Drumsö, Marudd, Munksnäs, Blåbärslandet, Lillfors, Rastböle och Torsnäs. På andra stränder, små allmänna stränder, tas fyra vattenprover under sommaren.

I tjänsten Utemotionskarta hittar du information i realtid om badstränderna i huvudstadsregionen – algläget och vattnets temperatur. Badvakterna uppdaterar informationen under bevakningssäsongen  3.6-11.8.2019. 

Friluftsbad

Badstränder

Allmänheten har möjlighet att ge förslag till och anmärkningar om badstrandsförteckningen. Vänligen skicka kommentarerna skriftligen till Helsingfors stad, adress: Helsingfors stad, Miljötjänster, Miljöhälsa, PB 58235, 00099 HELSINGFORS STAD.

Avtalsvillkor
för det laddningsbara kundkortet till friluftsbaden.06.12.2019 10:54

Badvattnets kvalitet och alglåget

Kvaliteten på badvattnet följs upp under hela badsäsongen.

Badvattensprofiler

Profilerna innehåller information om bl.a. badstrandens utrustning, tjänster och underhåll.

Naturistbadstränder och badmöjligheter för hundar

Det finns två naturistbadstränder och fyra stränder för hundar i Helsingfors.

Simhallar

Idrottsverkets simhallar.