Hoppa till innehållet

Idrottsparker, -planer och näridrottsplatser

Kånala idrottspark näridrottsplats, foto: Konsta Linkola

Idrottsparker och -planer

Helsingfors stads idrottsparker och -planer hör till ytan till de största motions- och rekreationsplatserna.

Näridrottsplatser

Ett av de mest centrala sätten att främja hälsan är genom tillräcklig och aktiv motion. Detta förutsätter en livsmiljö som stödjer motion på egen hand. Enligt undersökningar stödjer motionsförhållandena oftast ändå inte i tillräckligt hög grad den dagliga vardagsmotionen i dagens urbana boendemiljöer. Problemet framhävs i synnerhet när det gäller barn och unga samt barnfamiljer och äldre människor, som är särskilt beroende av de motionsmöjligheter som närmiljön erbjuder. Med hjälp av näridrottsplatserna strävar man efter att svara på dessa utmaningar. Termen näridrottsplats är ganska ny inom finländskt idrottsplatsbyggande. Vanligtvis avses med näridrottsplats en mångsidig, trevlig idrottsplats som sporrar en bred grupp av användare att motionera och som är lättillgänglig och kan användas fritt och gratis.

Idrottsparker 


Idrottsplaner

Näridrottsplatser28.01.2022 13:33

Skejtplatser

Stadens skejtplatser

Bokning av lokaler

Idrottsservicen har cirka 70 idrottshallar eller -salar samt cirka 90 utomhusplaner, som kan bokas för användning.