Hoppa till innehållet

Specialgrupper

Motion för specialgrupper, foto: Maarit Hohteri

Med anpassad motion avses motion som främjar hälsan och funktionsförmågan, med vilken man bidrar till att personerna så självständigt som möjligt klarar av vardagen. Vid instruktion av klienter som behöver särskilt stöd beaktar man personernas behov så att de kan idka motion trots skador eller sjukdom. Klienten kan vid behov ta med sig sin egen assistent till timmen. Anpassade motionen är avsedd för handikappade och långtidssjuka vuxna personer samt äldre personer som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan delta i annan motionsverksamhet. I utbudet finns bland annat olika former av gymnastik, självständig träning i gym och bassäng, instruerad gymträning och olika former av vattengympa.

Kursutbudet på finska finns här


Svenskspråkiga verksamheten 5.9 -16.12.2022

Vattengymnastik

Kampens motionscenter

Mån kl. 14.15-14.45 D+H

Tis kl. 10.30-11.00 D+H

Balans

Balans-timmen innehåller uppvärmning för hela kroppen, olika balansövningar, kroppskontroll samt övningar som utvecklar bålstyrkan. Balans- timmen avslutas med en kort stretchning. Redskap och musik kan användas.

Kampens motionscenter

Tis kl. 13-13.50 D+H 

Huvudsaklig anmälningstidpunkt till höstsäsongens svenskspråkiga motionskurserna är tisdagen den 16.8.2022, kl. 11.00-12.00. Anmäl er per telefon 09 3102 8858 eller via internet asiointi.hel.fi.

Anmälningar till de svenskspråkiga motionskurserna tas även emot per telefon i numret 09 3102 8858: Tisdag-torsdag 16-18.8.2022 kl. 11.00-19.00 och fredag 19.8.2022 kl. 11.00-16.00.

Anmälning via internet fungerar fr.o.m. tisdag 16.8.2022 kl.11.00 via asiointi.hel.fi.

Efterhandsanmälan fr.o.m. måndagen den 22.8.2022 via internet asiointi.hel.fi eller per telefon 09 3108 7501, måndag-fredag klo 9-15. Efterhandsanmälningar tas även emot via Liikuntaluuri, 09 310 32623, måndag-torsdag klo 13-15.Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15 - 16.00 ger svenskspråkig idrottsinstruktör, tel. 09 310 87817.14.07.2022 14:35

Beskrivning av timmarnas innehåll

På den här sidan hittar du beskrivningar av olika motionstimmar, listade i alfabetisk ordning.

Specialsimningskort

Specialsimningskortet beviljas helsingforsare för simning på egen hand och det berättigar innehavaren att använda Helsingfors simhallar under deras öppettider