Hoppa till innehållet

Offentlig konst

I Helsingfors finns över 400 utomhusskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken. De äldsta offentliga skulpturerna är från slutet av 1800-talet och vissa minnesmärken är från ännu äldre tider.

Konstverken i stadens parker, på gator och öppna platser hör till Helsingfors konstmuseums samlingar. På allmänna platser finns också konstverk som ägs av affärsinrättningar, företag, staten och privata aktörer och konstverken kan också vara belägna på de ovan nämndas tomter. På begravningsplatserna finns ytterligare ett hundratal skulpturer och minnesmärken. Endast begravningsplatsernas allmänna minnesmärken finns upptagna på konstmuseets webbplats.

Information om Helsingfors offentliga konst 06.12.2019 11:43