Suoraan sisältöön

Råd för personer i karantän

Suomeksi | In English

Vad innebär karantän?

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. Med karantänåtgärder försöker man bryta smittokedjan och sakta ner epidemin i Finland.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) kan läkaren i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att en person som konstaterats eller med fog misstänks ha utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom ska hållas i karantän. 

Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Ifall över 60-åringar eller personer med primärsjukdomar bor hemma kan specialarrangemang krävas. Detta eftersom personer i karantän kan insjukna eller smitta sjukdomen vidare innan de sökt vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre och personer med primärsjukdomar.

Får en person i karantän gå utomhus eller besöka butiken?

En person som är i karantän ska undvika närkontakt med andra än familjen. Man kan gå ut om man inte går nära andra människor. Man får däremot inte gå till jobbet, skolan, daghemmet, hobbyverksamhet eller butiken eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.

Varför placeras närstående till exponerade inte i karantän?

Närstående är inte i karantän, eftersom de inte varit i närkontakt med den smittade. Närstående till en symtomfri person i karantän sprider inte smittan.

Om en som blivit exponerad börjar visa symtom undersöks det om det är fråga om coronaviruset. Utifrån resultaten utvidgas karantänen vid behov också till de närmaste anhöriga. Därförinnan smittar de närmaste anhöriga inte ner andra.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Hur ersätts inkomstbortfall om man är tvungen att vara i karantän?

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall ifall du har förordnats att utebli från arbetet, i karantän eller i isolering för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även fast du inte är arbetsoförmögen. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Ett officiellt beslut skickas till de som placerats i karantän. Med beslutet kan du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom (FPA) 

Vad ska man göra ifall den som placerats i karantän får symtom?

De som placerats i karantän ska följa med utvecklingen av eventuella symtom.

Ifall man i karantän får symtom av luftvägsinfektion (feber, hosta, halsont, snuva, andnöd), ska man ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning tel. 09 310 10024 (mon-fre kl. 7-16). Utanför dessa tider ger Jourhjälpen tel. 116 117 vid behov råd. Hälsovårdens professionella bedömer provtagningen för varje person med symtom enskilt enligt risknivån.

Se även01.06.2020 11:01