Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Visa på kartan

Missnöje med hälsovårdens klientavgift

Hur gå tillväga om du är missnöjd med den avgift som tas ut för en hälsovårdstjänst?

Med klientavgift avses i detta sammanhang en s.k. fast avgift som är lika stor för alla klienter.

Klientavgifter som tas ut för tjänster baserar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Enligt lagens 15 § får omprövning av ett beslut om avgifter begäras.

  1. För att begära omprövning behöver du först ett avgiftsbeslut.
  2. För att få ett beslut, vänligen kontakta ekonomiförvaltningstjänstens kundservice, tfn 09 310 25300, och meddela det fakturanummer som du vill ha ett beslut på.
  3. Till beslutet bifogas en anvisning om hur du begär omprövning.

Omprövningsförfarande i korthet

Efter att du fått ett omprövningsbart avgiftsbeslut kan du lämna in en skriftlig begäran om omprövning jämte motiveringar inom 30 dagar efter att du fått ett beslut som fattats av klientavgiftschefen/tjänsteinnehavaren.

Sänd begäran om omprövning till Helsingfors stads registratorskontor, PB 10, 00099 Helsingfors stad eller per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi (e-posten är inte skyddad).

Felaktig faktura   avgiftsbeslut behövs inte

Om det är fråga om en felaktig klientavgift eller faktura, t.ex. felaktig vårdtid, rättas fakturan att motsvara den tjänst du erhållit och du behöver inte begära ett beslut för att avgiften kan rättas.

För att utreda situationen vänligen kontakta den servicepunkt som gett servicen eller ekonomiförvaltningstjänsten, tfn 09 310 25300. Våra kundrådgivare betjänar vardagar kl. 9–15.
01.04.2020 12:17