Hoppa till innehållet

Maisa-portalen

Maisa-portalen är en ny kanal med e-tjänster inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Vi tar stegvis i bruk Maisa i våra olika tjänster under 2021. Du kan använda Maisa bland annat inom hälso- och sjukvården, tandvården, rådgivningsbyråerna och tjänsterna för äldre. 

I Maisa kan du 

  • läsa och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter 
  • kontrollera dina undersöknings- och laboratorieresultat 
  • ta kontakt med yrkespersoner inom social- och hälsovården via meddelandetjänsten 
  • boka eller annullera mottagningstider 
  • begära förnyelse av recept 
  • ge en utvald person tillstånd att uträtta ärenden för en annan person

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar vanligtvis på ett meddelande som du skickat via Maisa inom tre vardagar. För tillfället (höst 2021) dröjer svar längre än normalt. Skicka inte ett nytt meddelande angående samma ärende.

Maisa fungerar i webbläsare på adressen www.maisa.fi samt i mobilapplikationen. Du kan ladda ner den avgiftsfria Maisa-applikationen till din enhet från iOS- eller Android-appbutiken. När du loggar in i Maisa behöver du nätbankskoder eller någon annan stark autentisering. Första gången du använder Maisa måste du godkänna användningsvillkoren.

Ta i bruk den nya kanalen för e-tjänster, Maisa

Uträtta ärenden på en annan persons vägnar i Maisa 

En myndig person kan ge en utvald person rätt att uträtta ärenden på en annan persons vägnar i Maisa. Vårdnadshavare till barn under 12 år har automatiskt rätt att uträtta ärenden för deras räkning.

Uträttande av ärenden för en annan person i klientportalen Maisa

Läs mer om att uträtta ärenden på en annan persons vägnar i Maisa på webbplatsen Maisa.
Bruksanvisning för Maisa

Digirådgivningen hjälper och guidar

Behöver du stöd för att använda en dator, smarttelefon eller pekplatta? Vill du ha hjälp med elektronisk identifiering eller användning av olika e-tjänster? Helsingfors erbjuder digirådgivning på olika håll i staden, bl.a. på bibliotek, arbetarinstitut, invånarhus, servicecentraler för äldre och ungdomslokaler.
Se digirådgivningens tillgängliga servicepunkter på servicekartan 

Via digirådgivningen på distans kan du också få hjälp via telefon eller dator.

Helsingfors-info svarar på frågar om e-tjänsterna och tar emot begäran om digitalt stöd på numret 09 310 111 11.

Läs mer om Helsingfors digirådgivning: digirad.hel.fi
16.11.2021 10:07