Hoppa till innehållet

Läkartjänster inom dygnetrundvården

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


 

Läkaren som medlem i ett mångprofessionellt team

Läkarna i Helsingfors stads enheter för dygnetruntvård är specialiserade särskilt på vård av äldre personer. Läkarna hör till enheten Hemvårdens läkare vid Helsingfors sjukhus. De har helhetsansvar för invånarens medicinska bedömning samt planen för och genomförandet av deras vård och rehabilitering tillsammans med vårdteamet och specialmedarbetare, till exempel fysioterapeuter.

Hur arbetar läkaren?

Läkaren besöker regelbundet enheterna för dygnetruntvård, oftast varje 2–4 vecka. Under övriga dagar kan vårdarna nå egenläkaren under tjänstetid per telefon. På kvällar och veckoslut kan vårdarna vid behov ringa den jourhavande läkaren.

Efter att en ny invånare flyttat till en enhet för dygnetruntvård kommer läkaren att bekanta sig med hens sjukdomshistoria, och till exempel bedöma behovet av ändringar i medicineringen samt målen med vården. Läkaren skriver vid behov utlåtanden till exempel för vårdbidrag eller färdstöd för pensionärer.

I början av vårdperioden är läkaren också vid behov i kontakt med anhöriga, så att man tillsammans kan gå igenom vårdplanen och diskutera frågor som kan finnas om läkarvården.

Läkaren planerar den medicinska vården i framtiden ungefär en gång per år, och bedömer alltid vid behov invånarens läge på nytt om hens tillstånd förändras. Vid behov kan vårdarna vidarebefordra en begäran om att bli uppringd till läkaren.

Vårdplan som förbereder för livets slutskede

De flesta patienter inom dygnetruntvården är sköra och multisjuka. Det är ofta behövligt att diskutera en vårdplan för livets slutskede, i det skede som man inte längre väsentligen kan påverka sjukdomarnas framfart eller livslängden genom vård.

En vårdplan som förbereder för livets slutskede är en del av kravet att erbjuda god symtomatisk vård i den egna vårdenheten
och av att undvika vård som ökar på lidande.

Läkaren gör upp vårdplanen med beaktande av den medicinska helhetssituationen och de önskemål som invånaren uttryckt. Om patientens önskemål inte kan redas ut, utförs vården i patientens intresse och efter samtal med anhöriga. Vårdplanen kontrolleras årligen eller när situationen förändras.15.10.2021 15:26