Suoraan sisältöön

Närståendevård

Två män samtalar. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt

 Stöd för närståendevård
 Stödtjänster för närståendevårdare till personer över 65 
 Dagverksamhet 
 Verksamhetscentren för närståendevård
 Verksamhet och grupper för närståendevårdare och vårdtagare
 Närståendevårdarens hälsogranskningen och -träning

 Servicesedeln för stöd för närståendevård


Publikationer och meddelanden

Förändringar i användningen av servicesedel för vård hemma (pdf)

Broschyr: Stöd för närståendevård (pdf)


Blanketter

 Ansökan om stöd för närståendevård

 Arbetsrapport för avlösande skötare


Se även

 Kortvarig anstaltsvård för äldre
(tillfällig anstaltsvård dygnet runt under närståendevårdarens lediga tid)DELA
27.01.2020 15:00