Hoppa till innehållet

Barnskydd

Barnskyddet har till uppgift att säkra barnens rättigheter och att stöda föräldrar och andra vårdnadshavare i uppfostringsuppgiften. I första hand strävar man att ge barn och unga möjlighet till att växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

Barnskyddet har en lagstadgad plikt att agera om barnets bästa detta förutsätter.

Alla barn har rätt till:
-  en trygg och stimulansrik uppväxtmiljö
-  balanserad och mångsidig utveckling
-  särskilt skydd.

Service på svenska, kontaktuppgifter 

Östergatans familjecenter
Adress: Östergatan 11, 00930 Helsingfors
Ingång: Revalsplanen 1

Barnskyddsjouren 

Barnskyddsanmälningar och konsultation må-fr 8.15-16.00, tfn 09 310 62300
Du kan göra en barnanmälan anonymt, men endast genom att ringa eller skicka ett brev.

Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer 

ledande socialarbetare Monika Possauner, tfn 09 310 56302  
socialarbetare Ros-Marine Sällström, tfn 09 310 44891 
socialarbetare Benjamin Sidorov, tfn 09 310 29271

Barnskyddets öppenvårdsteam (öppenvård, etablerade klientkontakter)

Östergatans familjecenter, ingång: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors 

ledande socialarbetare Bettina von Kraemer, tfn 09 310 62341 
socialarbetare Hannele Backström, tfn 09 310 56253 
socialarbetare Nina Myrhberg, tfn 09 310 56280 
socialarbetare Eva Österberg, tfn 09 310 44969

Barnskyddets resurserat familjearbete (öppenvårdens stödtjänster)

ledande handledare Jaana Haapamäki, tfn 09 310 24199 
socialhandledare Helena Boxström, tfn 09 310 73011 
socialhandledare Carita Liljeblad, tfn 09 310 44897
29.06.2020 15:12