Hoppa till innehållet

Barnhem och familjevård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Vid behov kan ett barn i omedelbar fara kortvarigt placeras i en mottagningsfamilj eller en mottagningsinstitution utanför det egna hemmet. Placeringar kan göras dygnet runt. Mottagningsenheten tar tryggt emot barnet, ger barnet nödvändig omvårdnad och omsorg samt bedömer situationen för barnet och dess familj.

När ett barn behöver mer långvarig vård utanför hemmet placeras hen i första hand i familjevård. Målet med familjevården är att erbjuda barnet individuell omsorg och vård, bestående mänskliga relationer och ett tryggt hem. Under placeringen har barnet rätt att hålla kontakt med personer som står hen nära, och fosterfamiljerna samarbetar med barnets föräldrar och olika myndigheter.

Om barnets eller den unga personens behov inte kan uppfyllas inom familjevården söker man efter en plats för hen på ett barnhem. Målet med vården vid barnhem är att säkerställa en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling för det placerade barnet.02.05.2022 16:54