Hoppa till innehållet

Familjearbete och familjerehabilitering

Familjearbetet inom barnskyddet är en stödåtgärd inom öppenvården för barn i 0–18 års ålder som är barnskyddets klienter och för deras familjer.

Det viktigaste målet för familjearbetet inom barnskyddet är att stöda barnets uppväxt och utveckling, öka föräldrarnas och familjernas kunskaper i vardagshantering och stöda föräldrarna i de olika delområdena av föräldraskapet. Familjearbetets kärnuppgift är dessutom att stärka växelverkan och kommunikationen mellan barnet och föräldrarna.

Ansökan om service görs på verksamhetsstället för familjearbete inom barnskyddet i det egna bostadsområdet.06.12.2019 09:00