Hoppa till innehållet

Familjesocialarbete


Inom familjesocialarbetet får familjer, både barn och vuxna, hjälp i olika slags problematiska livssituationer. Problemen kan bero på till exempel uppfostringsproblem, en sjukdom hos barnet, utmaningar i tonåren, problem med samspelet i familjen eller rusmedel. Utöver familjearbetet, hemservicen, stödpersons- och stödfamiljsverksamheten har familjesocialarbetet även tillgång till alla övriga kommunala tjänster. Familjesocialarbetet har ett nära samarbete med till exempel skolor, daghem, familjerådgivningar och specialsjukvården.

Familjesocialarbetet inleds när familjen själv har kontaktat socialväsendet eller när det på andra sätt blivit klart att familjen kan behöva stöd. Servicebehovet kartläggs under tiden som bedömningen av servicebehovet görs. Arbetet kan inledas när socialarbetaren som ansvarat för bedömningen av servicebehovet har konstaterat att det finns ett servicebehov och fattat ett beslut i ärendet.

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen för bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer finns här.

Den anställda inom familjesocialarbetet arbetar tillsammans med barnfamiljer som har förbundit sig till att göra förändringar och skapar nya lösningar och tjänster för sina klienters bästa. Arbetet är ett systematiskt förändringsarbete tillsammans med barn som behöver särskilt stöd i enlighet med socialvårdslagen i samarbete med familjer som vill ha stöd.

Arbetet utförs i yrkesövergripande nätverk. Målet är att bygga upp ett paket av stödformer som motsvarar barnets och familjens behov. Familjesocialarbetaren ansvarar för att göra upp och uppdatera klientplanen samt för planeringen, genomförandet och bedömningen av nödvändiga tjänster och stödåtgärder.02.05.2022 16:54