Hoppa till innehållet

Mottagningsfamiljer och mottagningshem, krisarbete

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


När barnet behöver en kortvarig vårdplats utom hemmet kan det ordnas i en mottagningsfamilj, i ett yrkesmässigt familjehem eller i en mottagningsinstitution.

Barnen placeras antingen som stödåtgärd inom öppenvården, i vilket fall placeringen sker med föräldrarnas medgivande, eller som brådskande placering genom socialarbetarens beslut.

Tjänsten har som mål att utreda och bedöma familjens och barnets eller den unga människans situation eller att säkra vården för barnet och den unga människan i situationer där det av någon orsak inte är möjligt för dem att få vård i sitt eget hem. Under placeringen utarbetas en plan för fortsatt vård i samarbete med familjen.

Krisarbetet och mottagningstjänsterna för barn och unga omfattar utöver placeringen även krisarbetet i hemmen.02.12.2020 17:53