Hoppa till innehållet

Övriga barnskyddstjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Stödpersonsverksamhet

Serviceområde: hela Helsingfors

Sparbankskajen 2 A 5 vån., 00530 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 8630, 00099 Helsingfors stad
Koordinator Piia Vanhatalo tfn 09 3104 3794
Socialhandledare Mari Mehtonen tfn 3104 3112

Tjänsten är avsedd för barn och unga som är barnskyddsklienter och behöver stöd av en trygg vuxen människa och som vill ha en egen stödperson.

Barnskyddets stödpersonsverksamhet förverkligas som frivilligarbete.

Familjerådslag

Sturegatan 8, 00510 Helsingfors
PB 7742, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3102 4560, 040 1682 503

Koordinatorer
Salla Hänninen, tfn 050 574 9093
Juha-Pekka Vuorio, tfn 050 571 7399

I ett familjerådslag främjas klienternas påverkningsmöjligheter inom barnskyddet och gör det möjligt för anhöriga att bli en del av barnens och ungdomarnas liv. I ett familjerådslag samlas barnets egen familj och de som står familjen nära för att diskutera och planera hur barnets eller den unga människans uppväxt kan säkras som en del av familjens och de anhörigas vanliga vardag.

Man ansöker om servicen genom socialarbetaren inom öppenvården

Brottmål mot unga och representation i rätten

Jour må-fr kl. 8.15-16 tfn . 09 3106 6016

Ansvarar för att representera stadens social- och hälsovårdsnämnd genom att övervakar barnets bästa i straffprocessen genom att delta i polisförhör av minderåriga och i domstolshandläggningar i fråga om 15-17-åringar.

Socialarbetarna bedömer behovet av socialt arbete samt annan handledning och rådgivning i alla övergångsskeden i barnets straffprocess och koordinerar till dessa delar samarbetet mellan polisen, socialväsendet, åklagarmyndigheten och rättsväsendet.   

Socialjour, tfn 0206 96006 varje dag 24 h02.12.2020 17:53