Suoraan sisältöön

Familjerådgivning

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för i Helsingfors bosatta barn och unga i 0–17 års ålder och deras familjer. Familjerådgivningen hjälper i frågor angående barnets utveckling och fostran, vid problematiska familjesituationer och i kriser som drabbat barnet eller familjen. Den svenska arbetsgruppen vid familjerådgivningen betjänar familjer i hela Helsingfors.

Svenskspråkig familjerådgivning

Svenskspråkig service för hela Helsingfors.

Tidsbeställning och information

Tfn 09 310 44825, må-fr kl. 11-12

Andra linjen 4 C, 3:e vån., 00530 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6450, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 42751
Fax 09 310 44950

Ledande psykolog Eva Bützow-Uoti, tfn 09 3104 4959

Andra enheterna för familjerådgivning (information på finska)DELA
15.01.2020 13:04