Suoraan sisältöön

Terapeutiskt arbete med babyfamiljer

Arbetet i babyfamiljer är avsett för familjer som väntar på att få ett barn eller har barn i under ett års ålder i situationer där oron kring graviditeten, barnets födsel eller tiden efter barnets födsel reflekteras i föräldraskapet och i relationen mellan föräldern och barnet. Mottagningen för babyfamiljer kommer till nytta när stödet från de anhöriga eller rådgivningsbyrån och andra tjänster på basnivå inte räcker till.

Läs mer

Ledande psykoterapeut Jonna Lehtinen, tfn 09 3104 7575
Barnpsykiater, psykoterapeut Riitta Karhu-Toropainen tfn 09 3102 9198

Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 må-fr kl. 9-12 eller via Behöver hjälp-knappen. Den svenskspråkiga telefontjänsten svarar måndagar kl. 9-12. Om du redan är klient och vill avboka din mottagningstid, vänligen kontakta din egen kontaktperson.

Terapeutiskt arbete med babyfamiljer

Svenskspråkiga service för hela Helsingfors:
Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 3:e vån.
PB 6450, 00099 Helsingfors stad 
Karta och trafikförbindelser

Filial

Malms stationsväg 3 A, 2:a vån., 00700 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 8315, 00099 Helsingfors stad02.04.2020 12:35