Suoraan sisältöön

Socialhandledning

Socialhandledning för barnfamiljer är avsett för familjer med barn mellan 0–16 år gamla. Socialhandledningen kan ses som en tidig stödinsats i olika livsskeden och situationer. Det kan vara fråga om situationer då en familjemedlem insjuknat, separation eller bara att få vardagen att löpa smidigare. Handledning ges även i frågor som gäller amning, sömn och fostran.

Socialhandledaren träffar vanligtvis familjen eller barnet i deras hem för att tillsammans finna verktyg för en hälsosam familjedynamik och en fungerande vardag. Servicen är avgiftsfri, du når den genom att ringa socialhandledaren eller elektroniskt via Behöver Hjälp -knappen.

Kontaktinformation för socialhandledning

Du kan komma i kontakt med socialhandledarna per telefon, service på svenska:
• Alexandra Erlund 09 3102 9703 (för familjer med barn från 0-10 år)
• Hanh Hoang 09 3102 1239 (för familjer med barn från 11-16 år)

Besöksadress:
Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

På finska kontaktar man socialhandledaren på sitt eget bostadsområde. Socialhandledaren träffar familjer vanligen i deras eget hem.DELA
06.12.2019 08:54