Hoppa till innehållet

Socialrådgivning för barnfamiljerTa kontakt när du behöver hjälp

Behöver du hjälp med din familj eller ditt barn? Din oro kan till exempel handla om en belastande vardag eller svårigheter med uppfostringsfrågor.

Du är välkommen att ta kontakt med låg tröskel. Servicen är avsedd för familjer som bor i Helsingfors och har barn i åldern 0–17 år.

Du behöver inte veta på förhand vilken slags hjälp just din familj kunde ha nytta av. Om en yrkesperson inom socialbranschen redan sköter er familjs ärende, vänligen kontakta denna i första hand.

Efter kontakten kan du kontaktas av bland annat följande tjänster: socialhandledning för barnfamiljer, familjerådgivning, familjesocialarbete hemservice, familjerättsliga tjänster, barnskydd.

Du kan ta kontakt via Maisa, webbformuläret eller telefon. De elektroniska kontaktkanalerna är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan hela året.

Ta i första hand kontakt via Maisa

Du kan skicka informationen om ditt hjälpbehov via ärendehanteringstjänsten Maisa. När du har loggat in i Maisa, kan du kontakta tjänsterna för barnfamiljer genom att i menyn välja avsnittet Socialvård och på nästa sida trycka på knappen Skicka in en ansökning/kontakt.

Ditt meddelande besvaras inom 1–3 vardagar i första hand per telefon. Om vi inte kan nå dig per telefon, kan du få svaret i Maisa.

Om du inte kan använda Maisa, vänligen fyll i och skicka den bifogade nätblanketten

Webbformuläret Jag behöver hjälp finns tillgänglig via webbläsaren utan inloggning. Ditt meddelande besvaras inom 1–3 vardagar i första hand per telefon.

Kontakta Socialhandledning för barnfamiljer per telefon

Du kan kontakta Socialhandledning för barnfamiljer per telefon måndag–fredag kl. 9–12. Numret är 09 3101 5454. Svenskspråkig service fås på måndagar.

Obs! I nödfall eller annars brådskande ärenden kontakta:

  • nödnummer: 112
  • socialjour: 020 696006
  • krisjour: 09 310 44222

Om ditt ärende gäller handledning vid rådgivningsbyrån, tidsbokning eller allmän rådgivning, vänligen kontakta oss via tjänsten Maisa eller rådgivningsbyråns telefontjänst: tfn 09 310 55530.

Kuva: Mari Huhtanen / Kilda09.02.2022 16:11