Suoraan sisältöön

Övervakade och stödda träffar

Barn och föräldrar som bor skilt kan träffas vid de träffpunkter som Helsingfors konkurrensutsatt. Vid träffpunkterna kan ordnas övervakade och stödda träffar samt övervakade byten för barn i Helsingfors.

Övervakade och stödda träffar samt övervakade byten ordnas på basis av ett domstolsbeslut eller ett avtal som bekräftats av barnatillsyningsmannen och de kostar inget för klienten.

Träffpunkterna finns i Västra Böle, Vallgård, Sockenbacka, Vik och Havsrastböle.

Träffarna ordnas efter att föräldrarna lämnat in ett beslut om träffar eller ett avtal som bekräftats på en annan ort än Helsingfors till enheten för familjerättsliga ärenden. Därefter fattas ett beslut om att tjänsten ska skaffas. Beslutet skickas till bägge föräldrarna. I beslutet uppges kontaktuppgifterna för träffpunkten. Föräldrarna bokar själva en tid för träffar direkt vid träffpunkten.

Klienterna ombes kontakta Katja Niemelä eller Linda Niininen vid enheten för familjerättsliga ärenden för att ordna träffar.
Katja Niemelä, tfn 09 310 43420 (katja.niemela@hel.fi)
Linda Niininen, tfn 09 310 43783 (linda.niininen@hel.fi), tisdagar och torsdagar klockan 12–1306.12.2019 08:57