Hoppa till innehållet

Övervakade och stödda träffar

Suomeksi | In English

Barn och föräldrar som bor skilt kan träffas vid de träffpunkter som Helsingfors konkurrensutsatt. Vid träffpunkterna kan man ordna övervakade och stödda träffar samt övervakade byten för barn i Helsingfors, om stödet eller övervakandet är behövligt på grund av en grundad orsak som är i barnets intresse.

Övervakade och stödda träffar samt övervakade byten ordnas på basis av ett domstolsbeslut eller ett avtal som bekräftats av barnatillsyningsmannen, servicen är avgiftsfri för klienten.

Träffarna ordnas efter att föräldrarna lämnat in ett beslut om träffar eller ett avtal som bekräftats på en annan ort än Helsingfors till enheten för familjerättsliga ärenden. Därefter fattas ett beslut om att tjänsten ska skaffas. Beslutet skickas till bägge föräldrarna. I beslutet uppges kontaktuppgifterna för träffpunkten. Föräldrarna bokar själv en tid för ett första besök och fortsatta träffar direkt med träffpunkten.

Ytterligare information om hur man kan börja använda träffpunkterna fås på numret 09 310 28889 eller genom att skicka en krypterad e-post till sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi. Du kan skicka en krypterad e-post på securemail.hel.fi

De som redan omfattas av tjänsten kan vid behov ringa kl. 12–13 på tisdagar och torsdagar

numret 09 310 43302 för efternamn som börjar på A–K
numret 09 310 43437 för efternamn som börjar på L–Ö

Du kan lämna in domstolsbeslutet eller avtal bekräftade av någon annan än Helsingfors barnatillsyningsmän per krypterad e-post till enheten för familjerättsliga ärenden, sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi. Du kan skicka en krypterad e-post på securemail.hel.fi

Dokumenten kan även skickas per post till:

Familjerättsliga ärenden/träffpunkter
PB 8620
00099 Helsingfors stad

Vänligen ange samtidigt ditt telefonnummer och din e-post. Om möjligt ange också kontaktuppgifterna till den andra föräldern.
22.09.2021 10:34