Hoppa till innehållet

Utredningsarbetsgrupp

Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
PB 8620, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3104 3431, ledande socialarbetare
 

Arbetsgruppen gör utredningar för domstolen vid omvårdnads- och umgängestvister och den består av en ledande socialarbetare och åtta socialarbetare.06.12.2019 08:57