Hoppa till innehållet

Utredningsarbetsgrupp

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
PB 8620, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3104 3431, ledande socialarbetare
 

Arbetsgruppen gör utredningar för domstolen vid omvårdnads- och umgängestvister och den består av en ledande socialarbetare och åtta socialarbetare.02.12.2020 17:48