Hoppa till innehållet

Hemservice

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Hemservicen för familjer strävar till att identifiera och förebygga barns, ungdomars och familjers eventuella problem och att hjälpa i eventuella problemsituationer i en så tidig fas som möjligt.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen och en sund uppväxt och utveckling hos barn genom diskussioner, handledning och gemensamma aktiviteter utgående från familjens egna resurser.

Telefontjänst för barnfamiljers socialrådgivning 09 310 15454. Svenskspråkig personal svarar måndagar kl. 9-12.

Besöksadress:
Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

Broschyr: Socialrådgvning för barnfamiljer (pdf)

Broschyr: Familjestöd - När din familj behöver hjälp och stöd (pdf)

Servicesedel

En servicesedel är också tillgänglig för hemservicen för barnfamiljer.

OBS! Giltighetstiden och antalet timmar för beviljade servicesedlar för hemservicen för barnfamiljer förblir tillsvidare oförändrade i nuvarande undantagstillstånd.


Läs mer i kundbrevet (pdf)
13.06.2022 09:24