Hoppa till innehållet

Hemservice

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Reform av klientavgiftslagen, hur förändras avgifterna?

Reformen av klientavgiftslagen för social- och hälsovården träder i kraft den 1 juli vilket orsakar förändringar speciellt för de inkomstrelaterade klientavgifterna. 
Läs här hur reformen av klientavgiftslagen påverkar klientavgifternaHemservicen för familjer strävar till att identifiera och förebygga barns, ungdomars och familjers eventuella problem och att hjälpa i eventuella problemsituationer i en så tidig fas som möjligt.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen och en sund uppväxt och utveckling hos barn genom diskussioner, handledning och gemensamma aktiviteter utgående från familjens egna resurser.

Ledande handledare Teija Mattila, tfn 09 3104 4495
Besöksadress:
Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

Broschyr: Socialrådgvning för barnfamiljer (pdf)

Broschyr: Familjestöd - När din familj behöver hjälp och stöd (pdf)

Servicesedel

En servicesedel är också tillgänglig för hemservicen för barnfamiljer.

OBS! Giltighetstiden och antalet timmar för beviljade servicesedlar för hemservicen för barnfamiljer förblir tillsvidare oförändrade i nuvarande undantagstillstånd.


Läs mer i kundbrevet (pdf)
29.06.2021 19:34