Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyråer och kontaktuppgifter

Obs! Vår telefontjänst är för närvarande överbelastad. Fredagen 5.3. betjänar telefontjänsten kl. 8–11.30.  Vi beklagar dröjsmålet. 


Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Influensavacciner är ännu tillgängliga i rådgivningsbyråerna

Vi vaccinerar gravida kvinnor och barn i rådgivningsålder (6 mån.–6 år) i rådgivningsbyråerna så länge som det finns vacciner. Du får vaccinet i samband med rådgivningsbesöket. Du kan beställa vaccineringstid till vilken som helst rådgivningsbyrå.

Beställ tid till ditt barn så här

  1. Gå till asiointi.hel.fi/sv.
  2. Logga in vid ”Privatkunder” och identifiera dig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  3. Välj ”Hälsovårdens tidsbeställning” från högra sidan.
  4. Välj vilket barn du sköter ärendet för.
  5. Klicka på ”Boka ny tid”.
  6. Vid Kundrelation välj ”Vaccinationstid för barn, rådgivningen”.
  7. Vid ”Tjänst” välj ”Vaccinationstid för barn, rådgivningen”.

Du kan också boka tid genom att ringa vardagar kl. 8–12 till rådgivningens telefontjänst, tfn 09 310 55530.
Periodiska kontroller av 3–6-åriga barn flyttas på grund av ibruktagandet av ett nytt klient- och patientdatasystemt

1.3–16.5.2021 utför hälsovårdarna inga periodiska kontroller för 3–6-åriga barn på rådgivningsbyrån på grund av ibruktagandet av det nya patientdatasystemet Apotti. Tider för den ovannämnda perioden kan inte bokas via e-tjänsten heller. För vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn kan man boka en vaccinationstid på 15 minuter via telefontjänsten.

Om det uppkommer någon oro kring barnets hälsa hos vårdnadshavarna kan de kontakta den egna hälsovårdaren elektroniskt eller ringa till telefontjänsten.

Efter den 17 maj 2021 finns tider för kontroller av barn i lekåldern tillgängliga som vanligt. Den elektroniska tidsbeställningen för mottagningstider i maj öppnas i mitten av februari (15.2) och tider kan bokas för upp till tre månader framåt från beställningsdagen. På sommaren utförs kontroller för barn i lekåldern som vanligt.


Rådgivningsbyråer och familjecenter har öppet

Trots coronaviruset har rådgivningsbyråer och familjecenter öppet. Vi meddelar om eventuella ändringar. Vi kontaktar alltid klienten om mottagningstiden avbokas.

sv       = service på svenska

Rådgivningsbyråerna i södra Helsingfors


Berghälls familjecenter sv      
Andra linjen 4, 00530 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6060, 00099 Helsingfors stad


Drumsö rådgivningsbyrå
Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser 
PB 6110, 00099 Helsingfors stad
Den öppna rådgivningsbyrån är öppen tisdagar kl. 8.30-15.

Tölö rådgivningsbyrå   
Sibeliusgatan 14, (1:a vån. Stengårds sjukhus), 00260 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser
PB 6100, 00099 Helsingfors stad


Femkantens rådgivningsbyrå sv      

Båtsmansgatan 4, 00150 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser 
PB 6120, 00099 Helsingfors stad


Rådgivningsbyråerna i östra Helsingfors


Östergatans familjecenter  sv      
Östergatan 11, 00930 Helsingfors    
Karta och trafikförbindelser
PB 6000, 00099 Helsingfors stad

Degerö rådgivningsbyrå  
Skoltået 2a, 00840 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser 
PB 6310, 00099 Helsingfors stad


Nordsjö familjecenter
sv      
Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelse 
PB 6250, 00099 Helsingfors stad
Den öppna rådgivningsbyrån är öppen tisdagar kl. 8.30-15.


Rådgivningsbyråerna i norra Helsingfors

Jakobacka rådgivningsbyrå  
Bergssidan 8, 00770 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6510, 00099 Helsingfors stad


Malms rådgivningsbyrå 
Talvelavägen 4, 00700 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6502, 00099 Helsingfors stad


Malms rådgivningsbyrå fortsätter verksamheten i Malm (Talvelavägen 4) från och med 7.9.2020. Mottagningen för hälsovårdare och rådgivningsläkare på mödra- och barnrådgivningen finns i andra våningen på Malms hälsostation. Ingången till rådgivningen ligger bakom byggnaden vid dörr C (dörren mot hälsostationens parkeringsplats). Det finns ingen hiss, utan man ska ta trappor till andra våningen. Utanför dörr C finns barnvagnsparkering med tak.


Månsas rådgivningsbyrå 
Storkärrskanten 3 A, 00630 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser 
PB 6700, 00099 Helsingfors stad

Åggelby rådgivningsbyrå
Byäldstevägen 25, 00640 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6710, 00099 Helsingfors stad 


Svedängens rådgivningsbyrå
Svedängsvägen 22, 2:a vån., 00670 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6720, 00099 Helsingfors stad


Rönnbacka rådgivningsbyrå
Bärnstensvägen 8, 00710 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser
PB 6520, 00099 Helsingfors stad


Parkstad rådgivningsbyrå
Formansplatsen 1, 00750 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser
PB 6530, 00099 Helsingfors stad


Skomakarböle rådgivningsbyrå
Skomakarbölevägen 32, 00740 Helsingfors 
Karta och trafiförbindelser
PB 6550, 00099 Helsingfors stad


Rådgivningsbyråerna i västra Helsingfors


Dals rådgivningsbyrå > OBS! Dals rådgivningsbyrås klienter betjänas på Stengårds sjukhus: Malms och Dals rådgivningsbyråers tjänster fr.o.m. må 23.3


Haga rådgivningsbyrå
Knektvägen 5, 00400 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6610, 00099 Helsingfors stad  

Malmgårds rådgivningsbyrå
Löjtnantsvägen 12-14, 00410 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6630, 00099 Helsingfors sta
Malmgårds öppna rådgivningsbyrå betjänar tisdagar kl. 8.30-15.

Munksnäs rådgivningsbyrå   sv      
Bredviksvägen 30, 00330 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser
PB 6640, 00099 Helsingfors stad  


Sockenbacka rådgivningsbyrå
Kånalavägen 6-8 C, 00370 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6650, 00099 Helsingfors stad16.02.2021 09:26