Hoppa till innehållet

Skolhälsovård

Suomeksi | In English

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Spårning av coronaviruset påverkar skolhälsovården

  • På grund av ett ökat antal coronavirusinfektioner flyttas en del av skolhälsovårdens personal till den epidemiologiska enheten för att arbeta med spårning av coronaviruset.
  • Därför har skolorna nödvändigtvis inte en skolhälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
  • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
  • Sjukvårdarna inom skolhälsovården returnerar till skolorna genast när det fås tillräckligt mycket personal för spårningsarbetet på andra sätt.
  • När hälsovårdaren inte är på plats i skolan, kan man i hälsoärenden kontakta den egna hälsostationen.


Influensavacciner som ges av skolhälsovården

Vacciner ges i första hand till personer som löper särskilt stor risk för allvarlig influensa samt deras närstående. Till de som löper särskilt stor risk för allvarlig influensa hör personer med stor immunbrist och allvarligt sjuka, barn under 6 månader samt gravida kvinnor och seniorer med underliggande sjukdomar.

Skolhälsovården har fått ett begränsat antal vacciner. För att vi ska kunna vaccinera de elever som tillhör riskgrupper önskar vi att tider bokas och de redan bokade tiderna används endast de elever som löper särskilt stor risk för allvarlig influensa eller hör till närmaste kretsen av sådana personer.

Om det finns behov av att avboka tider som redan har bokats, vänligen kontakta skolhälsovårdaren.

Skolhälsovårdens tjänster

Varje grundskola har en mångprofessionell elevvårdsgrupp, vars uppgift är att koordinera och utveckla elevvårdsarbetet i skolan, delta i arbete som främjar hela skolgemenskapens välbefinnande samt söka lösningar som hjälper elever i behov av stöd. Hälsovårdaren är en medlem i elevvårdsgruppen. Läkaren deltar i arbetsgruppen vid behov.

Skolhälsovården fortsätter rådgivningsbyråns arbete. Den är till sin karaktär förebyggande hälsovård. Målet med skolhälsovården är att trygga en sund uppväxt och utveckling hos barn och ungdomar. I samarbete med skolan och olika myndigheter ser man till att skolmiljön är sund och trygg.

Hälsovårdaren träffar eleverna årligen under regelbundna hälsokontroller. Vid dessa undersökningar kartläggs elevens individuella tillväxt, utveckling och välbefinnande med hjälp av intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder. Även vaccinationsprogrammet som inleddes på rådgivningsbyrån fortsätter.

De omfattande hälsokontrollerna genomförs på första, femte och åttonde klassen under samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren, hälsovårdaren och läkaren. Målet med dessa undersökningar är att skapa en omfattande bild av barnets och familjens livssituation och faktorer som påverkar hälsan.02.12.2020 11:56