Hoppa till innehållet

Aktuellt

Skolhälsovårdens personalrättigheter till Wilma

Skolhälsovårdarna och -läkarna har fått så kallade personalrättigheter till Wilma. Dessa rättigheter ger inte rätt att se uppgifter om enskilda elever i Wilma.

Wilma kan användas av skolhälsovården exempelvis för allmän hälsorådgivning och information, såsom för att informera om epidemier, skicka kallelser till hälsogranskningar eller informera om eller flytta tidpunkten för en hälsogranskning. Förfrågningar gällande ändring av mottagningstider eller meddelanden till läkaren riktas till hälsovårdaren, som vid behov vidarebefordrar meddelandena.

Uppgifter om elevers hälsa förmedlas inte via Wilma inom skolhälsovården, inte ens med elevens eller vårdnadshavarens samtycke.

Uppgifter om personers hälsa definieras i lagstiftningen som känsliga och sekretessbelagda. Via e-tjänsterna (www.asiointi.hel.fi) kan man på ett datasäkert sätt skicka meddelanden till hälsovårdaren.

Inomhusluftrelaterade symptom

Helsingfors stad hyr in skolläkare till hjälp inom skolhälsovården

På grund av coronapandemin kunde en del läkarundersökningar inom skol- och studerandehälsovården i Helsingfors under läsåret 2020–2021 inte genomföras. På grund av pandemin har skolläkare varit förflyttade till andra tjänster, exempelvis smittspårningen. Nu har även de sista läkarna returnerat till sina skolor.

Förra läsåret kunde skolläkarundersökningar främst endast erbjudas till de elever för vilka det hade uppstått oro hos exempelvis läraren, hälsovårdaren eller en förälder.

På våren 2021 togs servicesedeln för skolläkarundersökningar i bruk. Tyvärr fanns det dock inte tillräckligt många läkare tillgängliga som skulle ha erbjudit skolläkarundersökningar mot servicesedeln.

För att underlätta situationen konkurrensutsätter staden nu skolläkartjänster så att de konkurrensutsatta läkarna ska arbeta bredvid stadens egna läkare i skolorna. Med hjälp av dessa extraskolläkare blir det möjligt att genomföra det innevarande läsårets läkarundersökningar i skolorna.

Skolhälsovårdarna ger närmare information om genomförandet av läkarundersökningarna på Wilma.15.12.2021 15:52