Hoppa till innehållet

Skolhälsovårdarnas kontaktuppgifter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetSpårning av coronaviruset påverkar skolhälsovården

  • På grund av ett ökat antal coronavirusinfektioner flyttas en del av skolhälsovårdens personal till den epidemiologiska enheten för att arbeta med spårning av coronaviruset.
  • Därför har skolorna nödvändigtvis inte en skolhälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
  • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
  • Sjukvårdarna inom skolhälsovården returnerar till skolorna genast när det fås tillräckligt mycket personal för spårningsarbetet på andra sätt.
  • När hälsovårdaren inte är på plats i skolan, kan man i hälsoärenden kontakta den egna hälsostationen.
 

Kontaktuppgifterna till skolhälsovårdarna anges på skolornas egna webbsidor. För varje skola har man utsett en egen hälsovårdare och läkare. Mottagningstid till skolhälsovården beställs hos hälsovårdaren.

Kontaktuppgifterna till grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter

Skolhälsovårdens administration 

Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors
PB 6100, 00099 Helsingfors stad

Chef för skolhälsovården Tuula Salmivaara-Pesonen, tel. 050 363 8669
Sekreterare Maarit Martikainen, tel. 050 402 5479
16.11.2020 14:05