Hoppa till innehållet

Studerandehälsovård

Suomeksi | In English

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetSpårning av coronaviruset påverkar studerandehälsovården

  • På grund av ett ökat antal koronavirusinfektioner flyttas en del av studerandehälsovårdens personal till den epidemiologiska enheten för att arbeta med spårning av coronaviruset.
  • Därför har läroverk nödvändigtvis inte en hälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
  • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
  • Sjukvårdarna inom studenthälsovården returnerar till läroverken genast när det fås tillräckligt mycket personal för spårningsarbetet på andra sätt.
  • Studenthälsovårdens tjänster är tillgängliga i de flesta läroverk.
  • Sjukvårdarna nås bäst per telefon eller via e-tjänsterna. Ytterligare uppgifter om e-tjänsten fås via den här länken.


Influensavaccinationer vid studerandehälsovården

Du kan boka influensavaccinationstid genom att ringa sjukvårdaren i din egen läroinrättning eller via e-tjänsten.

Influensavacciner ges i första hand till studerande inom social- och hälsovården som ska på arbetspraktik eller de som tillhör riskgrupper.


Yrkeshögskolornas studerandehälsovårdstjänster överfördes till SHVS i januari 2021

Helsingfors stads studerandehälsovårdstjänster för studerande vid yrkeshögskolor upphörde i slutet av år 2020. Studeranden vid yrkeshögskolor blev kunder vid SHVS (Studenternas hälsovårdsstiftelse) från och med början av detta år.

Mer information om förändringen samt svar på frågor hittar du på SHVS webbsidor.


Studerandehälsovården finns huvudsakligen vid de läroanstalter där hälsovårdarens tjänster erbjuds.

Studerandehälsovårdens centraliserade mottagning, andra graden och yrkeshögskolor

Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors, 4 vån.
Ingång med hissen i trappa A
PB 8650, 00099 Helsingfors stad

Tfn 050 310 5547

Kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare

Kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare finns på läroanstalternas egna webbplatser.

Svenskspråkiga läroanstalter

Alla läroanstalter

Centraliserade mottagningar

Hälsovårdaren vid din läroanstalt kan hänvisa dig till de centraliserade mottagningarna.


Studerandehälsovården tar hand om hälsan hos studerande vid läroanstalterna i Helsingfors. Du är berättigad till hälsovårdens tjänster för studerande om du studerar på heltid i minst två månader vid en yrkesläroanstalt på andra stadiet, yrkesinriktad vuxenutbildning eller ett gymnasium.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ansvarar för hälso- och sjukvården för studeranden vid universitet och yrkeshögskolor. Studerandehälsovårdens tjänster omfattar inte studerande med läroavtal. När du uträttar ärenden vid studerandehälsovården behandlas dina uppgifter och det du berättar konfidentiellt.

Studerandehälsovårdens uppgift

Studerandehälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa, arrangera vård av deras sjukdomar samt övervaka de hälsorelaterade förhållandena i studiemiljön. Studerandehälsovården förstärker även de ungas egna resurser, förebygger marginalisering, stöder de unga i att bli vuxna och i att förstärka deras livshantering.

Studerandehälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. I personalens verksamhet betonas yrkesmässighet, ansvar och tillgänglighet samt ständig förnyelse av deras kompetenser.

Studerandehälsovårdens personal är insatt i de studerande ungdomars och vuxnas utvecklingsskeden, hälsorisker, inlärningsförmågor, samt särdragen hos det yrke som studeras.

Aktuellt

Verksamhetsmodell ifall en studerande misstänker sig ha symptom på grund av inomhusluften.11.01.2021 16:36