Hoppa till innehållet

Till vårdnadshavare

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Spårning av coronaviruset påverkar skolhälsovården

  • På grund av ett ökat antal coronavirusinfektioner flyttas en del av skolhälsovårdens personal till den epidemiologiska enheten för att arbeta med spårning av coronaviruset.
  • Därför har skolorna nödvändigtvis inte en skolhälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
  • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
  • Sjukvårdarna inom skolhälsovården returnerar till skolorna genast när det fås tillräckligt mycket personal för spårningsarbetet på andra sätt.
  • När hälsovårdaren inte är på plats i skolan, kan man i hälsoärenden kontakta den egna hälsostationen.

Hela familjens hälsa och välbefinnande kartläggs genom att diskutera med föräldrarna och med hjälp av en blankett för förhandsuppgifter och en Audit-enkät.

Vårdnadshavarna önskas delta i de omfattande hälsokontrollerna och de är välkomna även till de andra årliga hälsokontrollerna.

Vid en olycka under skoldagen eller på skolvägen och vid akuta sjukdomar får eleven första hjälpen i skolan. Föräldrarna kontaktas och de tar hand om att barnet vid behov får fortsatt vård på hälsostationen. För eventuella olyckor och akuta sjukdomsfall ska skolan ha tillgång till föräldrarnas telefonnummer och uppgifterna ska uppdateras vid behov. Om barnet blir sjukt eller råkar ut för en olycka på fritiden är föräldrarna ansvariga för att ta barnet till vård.16.11.2020 13:18