Hoppa till innehållet

Service och stöd för bostadslösa

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Helsingfors bjuder en daglig varm måltid till de bostadslösa

Helsingfors stad bjuder de bostadslösa möjlighet till en daglig varm måltid. Staden är beredd att servera närmare 400 måltider dagligen på nio ställen runtom i stan.

Läs mer


Boendeservicen omfattar Sanduddens servicecentral, servicehus, kollektivbostäder, stödhem och stödbostäder.

Stöd i boendet svarar för ordandet av boendetjänster för ensamma myndiga, barnlösa par och mentalvårdsklienter.

  • Information må, on och fr kl. 9-11 tfn 09 3102 2530

De bostadslösa ansöker om utkomststöd hos FPA.

En Helsingforsbo utan fast bostad får hälsotjänster och psykiatriska poliklinikens tjänster vid den station dit han söker sig.18.01.2021 16:40