Suoraan sisältöön

Service och stöd för bostadslösa

Boendeservicen omfattar Sanduddens servicecentral, servicehus, kollektivbostäder, stödhem och stödbostäder.

Stöd i boendet svarar för ordandet av boendetjänster för ensamma myndiga, barnlösa par och mentalvårdsklienter.

  • Information må, on och fr kl. 9-11 tfn 09 3102 2530

De bostadslösa ansöker om utkomststöd hos FPA.

En helsingforsbo utan fast bostad får hälsotjänster och psykiatriska poliklinikens tjänster vid den station dit han söker sig.DELA
06.12.2019 09:24