Suoraan sisältöön

Stödbostäderna i Kasberget

Älvornas stig 14 A, 00820 Helsingfors
PB 82860, 00099 Helsingfors stad

Serviceområde: hela Helsingfors

Ansvarig handledare Leena Saarinen, tfn 09 3104 2842
Handledare Juha Huovinen, tfn 09 3102 4463

Karta joch trafikförbindelser

Stödbostäderna omfattar 22 platser för klienter inom missbrukarrehabilitering.

 Med stödbostäderna vill man i synnerhet stöda unga rehabiliteringsklienter. Klienterna flyttar till stödbostäderna efter rehabiliteringen. Redan under klientens rehabiliteringsperiod samarbetar man tätt för att flyttningen till en stödbostad ska gå så smidigt som möjligt.

I personalen för stödbostäderna ingår två anställda som stöder klienterna i att klara sig i vardagen och att lära sig nödvändiga kunskaper för att kunna leva och bo självständigt. Syftet är att klienten ska flytta från stödbostaden till sitt eget hem och leva ett självständigt liv. Klienterna får även hjälp med att skaffa sig en utbildning och ett arbete.06.12.2019 09:26