Hoppa till innehållet

Stödbostäderna i Kasberget

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Älvornas stig 14 A, 00820 Helsingfors
PB 82860, 00099 Helsingfors stad

Ansvarig handledare Leena Saarinen, tfn 09 3104 2842

Karta joch trafikförbindelser

Stödbostäderna omfattar 22 platser för klienter inom missbrukarrehabilitering.

 Med stödbostäderna vill man i synnerhet stöda unga rehabiliteringsklienter. Klienterna flyttar till stödbostäderna efter rehabiliteringen. Redan under klientens rehabiliteringsperiod samarbetar man tätt för att flyttningen till en stödbostad ska gå så smidigt som möjligt.

I personalen för stödbostäderna ingår två anställda som stöder klienterna i att klara sig i vardagen och att lära sig nödvändiga kunskaper för att kunna leva och bo självständigt. Syftet är att klienten ska flytta från stödbostaden till sitt eget hem och leva ett självständigt liv. Klienterna får även hjälp med att skaffa sig en utbildning och ett arbete.20.01.2021 17:16